Canadian pharmacy mail order

Parking lotnisko Gdańsk

parkinglotniskogdansk.net

obs?ugujemy karty p?atnicze

ZADZWO? +48 602 222 935

Polish English German Russian

cecha1
600 metrw od lotniska
Dowz i Odbir GRATIS

cecha2

Ochrona ca?odobowa
 Monitoring / Ubezpieczenie 

cecha3

Otwarte 24h/ 7dni

cecha1
Jestesmy na

Facebook

Mapa Dojazdu

Nasz parking mie?ci si? przy ulicy S?owackiego 179 w Gda?sku R?biechowie. Mie?cimy si? tylko 400 metrw od lotniska. Je?eli posiadaj? Pa?stwo nawigacj? prosz? wprowadzi? nasza lokalizacj? GPS: 5422'49.368"N, 1828'53.688"E.

Poni?ej znajdziecie Pa?stwo map? internetow? Google oraz specjalnie stworzon? map? dojazdu ze wzgl?du na trwaj?c? obecnie przebudow? lotniska w Gda?sku. Bardzo charakterystyczny znak rozpoznawczy naszego parkingu to zielony dom w ktrym mie?cie si? siedziba naszej firmy. W razie problemw ze znalezieniem naszego parkingu prosimy o telefon bardzo ch?tnie pomo?emy do nas dojecha?.

W celu u?atwienia dla pa?stwa dojazdu na nasz parking mo?na klikn?? poni?szy link, ktry pokazuje krciutki film jak dok?adnie si? kierowa? doje?d?aj?c do ronda : (Droga dojazdu nr1)
https://www.youtube.com/watch?v=VXibqHKFHkg

Dojecha? do nas mo?na od ronda drog? zaznaczon? na mapce w tym kolorze.
Wy?wietl wi?ksz? map?
GPS: 54°22'49.368"N, 18°28'53.688"E
Canadian pharmacies